Wielerverslagen

Door - Hans van Houdt

Proudly powered by WordPress | Theme: Rabin Resume Vcard by BuyProTheme.

Disclaimer

Wielerverslagen.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Wielerverslagen.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Wielerverslagen.nl.

Tevens aanvaardt Wielerverslagen.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, informatie of ideeën verstrekt door of namens Wielerverslagen.nl via deze website. Wielerverslagen.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Wielerverslagen.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wielerverslagen.nl doet er alles aan om intellectuele rechten en regelgeving m.b.t. privacy te respecteren. Ben je van mening dat inbreuk hierop heeft plaats gevonden laat mij dit dan per ommegaande weten. In geval van intellectueel eigendom fotografie, dan wordt die foto onmiddellijk verwijderd. Bij bezwaren wel graag het eigendomsbewijs meesturen.

Foto`s geplaatst op wielerverslagen.nl mogen alleen vrij geplaatst worden op andere website`s mits de auteur wordt vermeld en/of hiervan vooraf in kennis wordt gesteld.

! Het is niet toegestaan foto`s aan te bieden aan dag en/of weekbladen of ander drukwerk zonder toestemming van de auteur. ! 

Mocht bovenstaande niet gebeuren als hier omschreven kan hierin actie worden ondernomen en een schade vergoeding worden geeist.

Contact